Välkommen till
Sexualterapeutiska mottagningen Skåne

En mottagning för dig som vill utveckla eller förändra din sexuella förmåga eller uttryck. Mottagningen är öppen för alla som bor eller vistas i Skåne län. Terapeuterna du möter på mottagningen är välutbildade i sexologi och sexologisk behandling, samt har lång erfarenhet av alla sexologiska delområden och problem.
Verksamheten bedrivs i partnerskap med Region Skåne (IOP).

Vilka möter du?

Gunnel Brander
Leg psykolog/ leg psykoterapeut/ auktoriserad specialist i klinisk sexologi/ specialist i klinisk psykologi.

Thomas Wilkens-Johansson
Auktoriserad socionom/ sexologiskt orienterad terapeut/ auktoriserad specialist i klinisk sexologi. 

Anna Carling
Leg psykolog

Kontakta oss

Telefontid: måndagar 13.00 – 14.00
Telefon: 040 – 611 99 44
Mottagningsadress: Drottninggatan 36
Malmö Mailadress: info@sexualterapiskane.se
E-post: Sexualterapeutiska mottagningen Skåne